03/04/2019 - 131


Theo Báo cáo thị trường xa xỉ năm 2019 của Cruise Industry News, với hơn 40 đơn đặt hàng du thuyền hạng sang, thị trường du lịch xa xỉ sẽ tăng gấp đôi công suất từ năm 2019 đến năm 2027. Các du thuyền đóng mới bao gồm từ du thuyền thám hiểm siêu sang trọng mới của Hapag-Lloyd cho đến các du thuyền đóng mới từ Silversea Cruises, Seabourn, Regent và nhiều hơn nữa với một loạt các kích cỡ và dịch vụ cung ứng đa dạng.

Sau đây là các loại du thuyền mới

Viking Jupiter

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Viking Jupiter
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2019

 

Hanseatic Nature

Dòng du thuyền: Hapag-Lloyd
Tên du thuyền: Hanseatic Nature
Chi phí: $155.000.000
Trọng tải: 16.100 tấn
Công suất: 230 khách
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2019

 

Eclipse

Dòng du thuyền: Scenic
Tên du thuyền: Eclipse
Chi phí: $185.000.000
Trọng tải: 16.500 tấn
Công suất: 228 khách
Đơn vị đóng tàu: Uljanik Group
Xuất xưởng: 2019

 

Le Bougainville

Dòng du thuyền: Ponant
Tên du thuyền: Le Bougainville
Chi phí: $110.000.000
Trọng tải: 10.000 tấn
Công suất: 184 khách
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2019

 

Le Dumont-d’Urville

Dòng du thuyền: Ponant
Tên du thuyền: Le Dumont-d'Urville
Chi phí: $110.000.000
Trọng tải: 10.000 tấn
Công suất: 184 khách
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2019

 

Hanseatic Inspiration

Dòng du thuyền: Hapag-Lloyd
Tên du thuyền: Hanseatic Inspiration
Chi phí: $155.000.000
Trọng tải: 16.100 tấn
Công suất: 230 khách
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2019

 

Ritz-Carlton Newbuild

Dòng du thuyền: Ritz-Carlton
Tên du thuyền: chưa có tên chính thức
Chi phí: $225.000.000
Trọng tải: 25.000 tấn
Công suất: 298 khách
Đơn vị đóng tàu: Barreras
Xuất xưởng: 2020

 

Splendor

Dòng du thuyền: Regent
Tên du thuyền: Splendor
Chi phí: $478.000.000
Trọng tải: 54.000 tấn
Công suất: 750 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2020

 

Le Bellot

Dòng du thuyền: Ponant
Tên du thuyền: Le Bellot
Chi phí: $110.000.000
Trọng tải: 10.000 tấn
Công suất: 184 khách
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2020

 

National Geographic Endurance

Dòng du thuyền: Lindblad
Tên du thuyền: National Geographic Endurance
Chi phí: $135.000.000
Trọng tải: 12.000 tấn
Công suất: 126 khách
Đơn vị đóng tàu: Ulstein
Xuất xưởng: 2020

 

Endeavor

Dòng du thuyền: Crystal
Tên du thuyền: Endeavor
Chi phí: $195.000.000
Trọng tải: 19.800 tấn
Công suất: 200 khách
Đơn vị đóng tàu: MV Werften
Xuất xưởng: 2020

 

Silver Origin

Dòng du thuyền: Silversea
Tên du thuyền: Silversea Origin
Chi phí: $75.000.000
Trọng tải: 5.700 tấn
Công suất: 100 khách
Đơn vị đóng tàu: MV Werften
Xuất xưởng: 2020

 

Silver Moon

Dòng du thuyền: Silversea
Tên du thuyền: Silversea Moon
Chi phí: $370.000.000
Trọng tải: 40.900 tấn
Công suất: 596 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2020

 

Eclipse II

Dòng du thuyền: Scenic
Tên du thuyền: Eclipse II
Chi phí: $185.000.000
Trọng tải: 16.500 tấn
Công suất: 228 khách
Đơn vị đóng tàu: Uljanik Group
Xuất xưởng: 2020

 

Le Jacques Cartier

Dòng du thuyền: Ponant
Tên du thuyền: Le Jacques Cartier
Chi phí: $110.000.000
Trọng tải: 10.000 tấn
Công suất: 184 khách
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2020

Du thuyền Ritz-Carlton mới

Dòng du thuyền: Ritz-Carlton
Tên du thuyền: chưa có nên chính thức
Chi phí: $225.000.000
Trọng tải: 25.000 tấn
Công suất: 298 khách
Đơn vị đóng tàu: arreras
Xuất xưởng: 2021

 

Du thuyền Seabourn mới

Dòng du thuyền: Seabourn
Tên du thuyền: chưa có nên chính thức
Chi phí: $225.000.000
Trọng tải: 23.000 tấn
Công suất: 264 khách
Đơn vị đóng tàu: arreras
Xuất xưởng: 2021

Le Commandant Charcot

Dòng du thuyền: Ponant
Tên du thuyền: Le Commandant Charcot
Chi phí: $324.000.000
Trọng tải: 30.000 tấn
Công suất: 270 khách
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2021

 

Du thuyền thám hiểm Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Le Commandant Charcot
Chi phí: đang tính toán
Trọng tải: đang tính toán
Công suất: đang tính toán
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2021

 

Lindblad Newbuild

Dòng du thuyền: Lindblad 
Tên du thuyền: chưa có tên chính thức
Chi phí: $150.000.000
Trọng tải: 12.000 tấn
Công suất: 126 khách
Đơn vị đóng tàu: Ulstein
Xuất xưởng: 2021

 

Hanseatic Spirit

Dòng du thuyền: Hapag-Lloyd
Tên du thuyền: Hanseatic Spirit
Chi phí: $155.000.000
Trọng tải: 16.100 tấn
Công suất: 230 khách
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2021

 

SeaDream Innovation

Dòng du thuyền: SeaDream
Tên du thuyền: SeaDream Innovation 
Chi phí: đang tính toán
Trọng tải: 15.600 tấn
Công suất: 220 khách
Đơn vị đóng tàu: Damen
Xuất xưởng: 2021

 

Silver Dawn

Dòng du thuyền: Silversea
Tên du thuyền: Silversea Dawn 
Chi phí: $380.000.000
Trọng tải: 40.900 tấn
Công suất: 596 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2021

Du thuyền Crystal mới

Dòng du thuyền: Crystal
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $380.000.000
Trọng tải: 19.800 tấn
Công suất: 200 khách
Đơn vị đóng tàu: MV Werften
Xuất xưởng: 2021

 

Du thuyền Viking mới


Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2021

 

Du thuyền Ritz-Carlton mới

Dòng du thuyền: Ritz-Carlton
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $225.000.000
Trọng tải: 25.000 tấn
Công suất: 298 khách
Đơn vị đóng tàu: barreras
Xuất xưởng: 2022

 

Du thuyền Crystal Ocean mới

Dòng du thuyền: Crystal
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $900.000.000
Trọng tải: 67.000 tấn
Công suất: 800 khách
Đơn vị đóng tàu: MV Werften
Xuất xưởng: 2022

 

Du thyền Seabourn mới

Dòng du thuyền: Seabourn
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $225.000.000
Trọng tải: 23.000 tấn
Công suất: 264 khách
Đơn vị đóng tàu: Mariotti Damen
Xuất xưởng: 2022

Du thuyền thám hiểm Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: đang tính toán
Trọng tải: đang tính toán
Công suất: đang tính toán
Đơn vị đóng tàu: VARD
Xuất xưởng: 2022

 

Du thuyền Viking mới


Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2022

 

Du thuyền Viking mới


Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2022

 

Du thuyền Crystal mới

Dòng du thuyền: Crystal
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $195.000.000
Trọng tải: 19.800 tấn
Công suất: 200 khách
Đơn vị đóng tàu: MV Werften
Xuất xưởng: 2022

 

Du thuyền Silversea mới

Dòng du thuyền: Silversea
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: đang tính toán
Trọng tải: đang tính toán
Công suất: đang tính toán
Đơn vị đóng tàu: Meyer Werft
Xuất xưởng: 2022

 

Du thuyền MSC mới

Dòng du thuyền: MSC Cruises
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $600.000.000
Trọng tải: 64.000 tấn
Công suất: 1.000 người
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2023

 

Du thuyền Regent mới

Dòng du thuyền: Regent
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $600.000.000
Trọng tải: 54.000 tấn
Công suất: 750 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2023

 

Du thuyền Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2023

 

Du thuyền Silversea mới

Dòng du thuyền: Silversea
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: đang tính toán
Trọng tải: đang tính toán
Công suất: đang tính toán
Đơn vị đóng tàu: Meyer Werft
Xuất xưởng: 2023

 

Du thuyền MSC mới

Dòng du thuyền: MSC Cruises
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $600.000.000
Trọng tải: 64.000 tấn
Công suất: 1000 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2024

 

Du thuyền Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2024

 

Du thuyền MSC mới

Dòng du thuyền: MSC Cruises
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $600.000.000
Trọng tải: 64.000 tấn
Công suất: 1000 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2025

Du thuyền Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2025

Du thuyền Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2025

 

Du thuyền Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2026

 

Du thuyền Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2026

 

Du thuyền MSC mới

Dòng du thuyền: MSC Cruises
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $600.000.000
Trọng tải: 64.000 tấn
Công suất: 1000 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2026

 

Du thuyền Viking mới

Dòng du thuyền: Viking Ocean
Tên du thuyền: Chưa có tên chính thức 
Chi phí: $400.000.000
Trọng tải: 47.000 tấn
Công suất: 930 khách
Đơn vị đóng tàu: Fincantieri
Xuất xưởng: 2027

 

Tin tức nổi bật