03/04/2019 - 112


Tập đoàn du lịch tàu biển Genting Hồng Kông đã công bố thu nhập của cả năm 2018 với doanh thu lên đến 1.6 tỷ USD, tăng trưởng 34%, nhờ việc vận hành cả 2 du thuyền Dream Cruise cả năm.

“Với một năm vặn hành cả hai du thuyền Dream Cruises, chúng tôi đã có một bước ngoặt trong mảng du thuyền với EBITDA(lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) là 152 triệu USD trong năm 2018 từ một khoản lỗ 43 triệu USD năm 2017,” ông Lim Kok Thay, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Genting Hồng K Kông đã phát biểu.

EBITDA là 72.3 triệu USD, một bước ngoặt tích cực đạt 233.3 triệu USD từ khoản lỗ 161.0 triệu USD trong năm 2017 do đã cải thiện kết quả phân khúc hành trình và giảm mạnh khoản lỗ trong phân khúc đóng tàu, Công ty này công bố. Khoản lỗ hoạt động được giảm 60% xuống còn 141.5 triệu USD và khoản lỗ ròng đã giảm 13% so với năm 2017.

MV Werften, Phân khúc nhà máy đóng tàu, đã cải thiện kết quả trong năm 2018 với việc đặt làm du thuyền Crystal Endeavor và du thuyền Global Class đầu tiên. Cải thiện hơn nữa vào năm 2019 được kỳ vọng với tỷ lệ hoàn thiện cao hơn của Crystal Endeavor và những du thuyền Global Class đầu tiên. MV Werften là phương tiện trong việc giao sớm những du thuyền mới đến cho đội tàu của tổ chức này vào đầu năm 2020 trong khi đơn hàng toàn cầu của các công ty đóng tàu khác hiên kéo dài đến năm 2027.” Ông Lim Kok Thay đã chia sẻ thêm.

Genting đã chia sẻ rằng hoạt động về mảng du thuyền tạo ra 1.35 tỷ USD tăng từ con số 1 tỷ tương ứng với tăng 33%. Tỷ lệ sử dụng lên tới 91% so với 77% năm 2017.

 Trong số những điểm nối bât, World Dream đã thay thế Genting Dream trong cả hai cảng nội địa là Guangzhou và Hồng Kông vào tháng 11 năm 2017 cùng với việc Genting Dream đã triển khai lại cảng nội địa Singapore.

Thời gian sử dụng du thuyền của đội tàu tăng 18.5%.

Lợi suất gộp năm 2018 tăng 12% và lợi suất ròng tăng 15% so với năm 2017.

Chi phí hành trình ròng tăng 11% trong năm 2018 chủ yếu là do gia tăng trong thời gian sử dụng du thuyền nhưng chi phí hành trình ròng/ thời gian sử dụng du thuyền được giảm khảng 6.5% do tính hiệu quả của quy mô, công ty chia sẻ.

Nhà máy đóng tàu MV Werften, trên cơ sở độc lập, đã ghi chép một khoản EBITDA là 3.6 triệu USD năm 2018 so với khoản lỗ 82.5 triệu USD năm 2017 do tỷ lệ hoạt động nhà máy đóng tàu cao hơn với hoàn thiện 36% du thuyền Crystal Endeavor và 20% những du thuyền Dream Cruise Global Class trong năm  2018.