06/08/2018 - 677


APT-Holdings-Nguyen-Hong-Dai

Mr. Nguyễn Hồng Đài

Tổng Giám đốc công ty APT Holdings và APT Travel 

APT-Holdings-Adam-Chaplin

Mr. Adam Chaplin

Cố vấn đầu tư chiến lược 

APT-Holdings-Kejii

Mr. Kejii

Cố vấn kinh doanh 

 

APT-Holdings-Byun-Soo-Young

Mr. Byun Soo Young

Cố vấn kinh doanh 

APT-Holdings-An-Ngoc-Huy

Mr. An Ngọc Huy

Phó Giám đốc 

APT-Holdings-Tsirkin-Dima

Mr. Tsirkin Dirma

Cố vấn kinh doanh

 
 

APT-Holdings-Pham-Ngoc-Huyen-Linh

Ms. Phạm Ngọc Huyền Linh

Trưởng phòng chiến lược đầu tư 

APT-Holdings-Javier-Cuenca

Mr. Javier Cuenca

Giám đốc kinh doanh thị trường Tây Ban Nha