10/09/2018 - 242


TIN TƯỞNG LẪN NHAU

Lòng tin là một yếu tố thiết yếu trong việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh hiệu quả và phải luôn gắn liền với các công việc kinh doanh của APT.

TỰ TRỌNG VÀ TÔN TRỌNG LẪN NHAU

Mỗi cá nhân cần tự trọng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người, bất kể họ ở vị trí nào trong tổ chức. Đây là một giá trị được tất cả các thành viên trong Công ty tôn vinh và gìn giữ.

CAM KẾT (GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA)

Mỗi thành viên phải thường xuyên tạo lập những cam kết và phấn đấu để thực hiện những cam kết đó. Ngoài ra, các hành động của chúng ta cũng là một cam kết cho sự thành công của APT nói chung và của từng thành viên nói riêng.

CÓ TRÁCH NHIỆM

Mỗi thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình như được giao phó hoặc cam kết. Để đáp lại, mỗi thành viên sẽ có thể sử dụng các nguồn tài nguyên, các công cụ và được tham gia các buổi huấn luyện cần thiết để có thể thành công trong công việc.

HỢP TÁC

Mục tiêu kinh doanh đạt được một cách tốt nhất khi tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc. Là thành viên, hành động của toàn bộ nhân viên sẽ cổ vũ cho một môi trường hợp tác và cùng nhau phát triển.

 

 NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA APT