Nghiên cứu thị trường xúc tiến thương mại

11:13 - 08/02/2020

Nghiên cứu thị trường là một trong những hoạt động tư vấn đầu tư của Tập đoàn APT Holdings. Hiện nay, ngoài mục đích hỗ trợ doanh nghiệp có quyết định đầu tư đúng đắn, điều tra khảo sát và phân tích thị trường còn giúp khách hàng của chúng tôi xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing hiệu quả.

Tại APT Holdings có đầy đủ các quy trình, kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn để cung cấp giải pháp nghiên cứu thị trường một cách tổng thể và toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư muốn quan tâm và tham gia vào thị trường Việt Nam.

Các lĩnh vực nghiên cứu thị trường bao gồm:

1. Nghiên cứu thị trường một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể:

- Phân tích đặc điểm đối tượng khách hàng.

- Phân tích thói quen tiêu dùng và độ mở của thị trường

- Cung cấp các thông lệ phổ biến, thuế quan, các kênh phân phối, thị trường mục tiêu, dự báo thị phần, doanh thu, ...

2. Nghiên cứu thị trường của một ngành hay một lĩnh vực kinh doanh

3. Lập chiến lược tiêu thụ và marketing cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ

                                                        Hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư