Giới thiệu về đầu tư

16:59 - 07/02/2020

Tập đoàn APT Holdings - Với kinh nghiệm 15 năm trong ngành đầu tư chúng tôi tư vấn về luật đầu tư có liên quan đến các chính sách pháp luật trong mỗi mội lãnh vực đầu tư của từng nhà đầu tư khác nhau, lên kế hoạch cho các dự án đầu tư khác nhau, cách vận hành, quản lý và khai thác, tài chính. Dự báo, tiên lượng trước những biến động của các chính sách và pháp luật có khả năng gây ảnh hưởng đến các dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư...

Tập đoàn nhận tư vấn đầu tư cho nhà Đầu tư, quản lý vận hành Du thuyền, Nhà hàng &Resort, các khu nghỉ dưỡng, Lữ hành,  Vận tải, Tư vấn kỳ nghỉ... tại Việt Nam và quốc tế. 

Liên hệ tư vấn đầu tư qua điện thoại :   0933598188

Tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư về các hạng mục như :

♦ Nghiên cứu đầu tư

       Tính khả thi của dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  • Chọn lựa ra các loại hình đầu tư phù hợp như : đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, liên doanh, đầu tư theo hợp đồng (hợp đồng hợp tác kinh doanh, BT, BTO và BOT…)
    ♦ Pháp lý đầu tư
  • Thứ tự và các loại thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đầu tư ở Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài), xin thuê đất đai hoạt động, xin giấy phép xây dựng cơ sở, xuất nhập khẩu hàng hóa thiết bị, giấy phép lao động cho đội ngũ nhân viên …
  • Tư vấn những điều kiện pháp lý và những vấn đề được ưu đãi thích hợp áp dụng cho dự án trong từng dự án nhất định.
  • Tư vấn đậy đủ chính xác về các rủi ro có thể phát sinh trong hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như các biến động kinh tế - xã hội và thị trường trong và ngoài nước tác động đến dự án.

♦ Tư vấn và xây dự dự án

Tư vấn ước lượng thời gian chuẩn bị cần thiết cho nhà đầu tư có thể hoàn thành xây dựng và chính thức tiến hành sản xuất, kinh doanh.

- Tư vấn đầu tư thích hợp nhất và đảm bảo được chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư đã đáp ứng được các quy định của luật pháp của Việt Nam hoặc pháp luật của nước sở tại.


♦ Giải pháp vốn cho doanh nghiệp

  • Tư vấn về tài chính, cách quản lý nguồn dòng tiền và khai thác hiệu quả
    ♦ Tìm kiếm đối tác