Xúc tiến thương mại và đầu tư APT Holdings

15:45 - 06/02/2020

 Vai trò và nhiệm vụ tư vấn đầu tư 

APT Holdings cung cấp các dịch vụ tư vấn về Đầu tư và thành lập doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi có đội ngũ Luật Sư và chuyên viên cố vấn về đầu tư, cố vấn kinh doanh, giám đốc tài chính...có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực đầu tư, quản lý và kinh doanh đáp ứng được các yêu cầu cao nhất của khách hàng. Hiện nay chúng tôi là đối tác tư vấn tin cậy của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. 

Lĩnh vực tư vấn đầu tư, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng những dịch vụ sau: 

  1. Tư vấn về hình thức đầu tư, các thủ tục pháp lý và trình tự triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam;
  2. Tư vấn và hỗ trợ trong quá trình xin Giấy phép đầu tư và các giấy phép/phê chuẩn cần thiết trong quá trình triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam;
  3. Tư vấn về cấu trúc và các vấn đề pháp lý trong quá trình đầu tư và hợp tác đầu tư với đối tác trong nước, bao gồm: thuế, lao động, đất đai, giải quyết tranh chấp.
  4. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Nhà đầu tư tại Việt Nam.
  5. Tư vấn quy trình vận hành, khai thác, quản lý và kinh doanh liên quan đến lĩnh vực và dự án của Nhà đầu tư.
  6.  Tư vấn cách quản lý, vận hành. khai thác và kinh doanh liên quan đến lĩnh vực dự án của Nhà đầu tư 

 Liên hệ tư vấn đầu tư:  0933598188 / Email: contact@aptholdings.vn